Schilling CTS (Danish)

tilbyder supervision, professionsudvikling, konsultation, træning og hjælp til implementering af effektive arbejdsmetoder til alle professionelle, teams og managers med serviceopgaver i den offentlige og private sektor i børne-familieområdet, socialforvaltning, psykiatri, PPR, skoler samt til borgere i socialt udsatte positioner.
Student LoginCourses
 
 
 
 

Featured Courses

 

Course List

2800 DKK

Inspirationsdag om Professionsudvikling Aarhus

2800 DKK

Inspirationsdag om Professionsudvikling København

Velfærdssamfundet ændrer sig med hastige skridt og efterspørger helt nye måder, hvorpå vi uddanner os, superviseres på og i praksis koordinerer og håndterer borgersager på. Vi skal i fællesskab klare mere for de samme ressourcer, og borgerne stiller krav om, at vores fælles indsatser indebærer lindring, trivsel og udvikling, så de bliver bedre i stand til med styrke og mod at tage vare på sig selv og egne vanskeligheder som effekt af deres samspil med os. Deltagerne bliver på denne introduktionsdag præsenteret for, hvordan lederen og træningsansvarlige i organisationen kan implementere designet ind i den daglige praksis i arbejdet med borgersager, hvor der stilles særlige krav til et effektivt, velkoordineret tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt samarbejde med private og frivillige omkring borgeren, som et fusioneret værktøj til samtidig at kvalitetssikre indsatserne, skabe praksisnær kompetenceudvikling samt understøtte, at borgeren, når sine mål i fællesskabet med os. Det præsenteres også, hvordan du som leder kan investere i et træningsforløb på din arbejdsplads, som sikrer, at du uddanner mødeledere i din personalegruppe, der fremover bliver i stand til at varetage Professionsudvikling i din organisation.

The Application of Systemic Approaches to Mental Health and Social Care Work