Konsultation

 

I vores konsulentarbejde er det vores mål at støtte jer i at opnå en bedre forståelse af den situation, som I har anmodet os om at arbejde med jer om og at sam-skabe nye og anvendelige måder for jer at komme videre på med denne

I vores konsultative ydelser tager vi altid udgangspunkt i jeres samspil med og forståelse af den borger, som I ønsker hjælp til. Konsultationsprocessen har til formål, at I opnår en optimal forståelse af, overblik over, viden om og afklaring omkring borgerens livsvilkår og situation, og hvordan I mest hensigtsmæssigt vil kunne arbejde videre med at assistere borgeren videre i forandringer til gavn for borgerens sundhed, tarv og trivsel.

 

Eksempler på vores konsulent ydelser er

 

  • Udvidet støtte til alle, der arbejder professionelt med vanskellige eller umulige mennesker i alle aldre som betjenes af socialforvaltning, socialpsykiatri, psykiatri, skoler, behandlingsinstitutioner, revalideringsinstitutioner o.s.v.
  • Case management af særligt udfordrende enkeltsager med voksne, unge, børn og familier, med særlige behov og/eller symptomatisk adfærd, som der arbejdes med i socialforvaltninger, amter, kommuner eller i socialpsykiatrien
  • Supervision samt andre støttende ydelser for at sikre specifik eller generel læring, rehabilitering og metodeudvikling
  • Individuelt designede udvidede træningsprogrammer for professionelle fra alle servicesektorer, som arbejder med omsorg for og behandling af mennesker med særlige behov
  • Individuelt designede kurser tilpasset dine/jeres særlige mål, behov og ønsker
  • Workshops og edukative temadage: Tilpasset og designet for specifikke faggrupper og professionelle teams