Supervision

Styrk dig selv, dine professionelle muligheder og færdigheder, så du kan yde den optimale service til de borgere, som du har opgaver I forhold til

Formålet med vores supervisionsydelser er at styrke og empower dine/jeres evne til at reflektere og håndtere det arbejde, som du er ansat til at udføre i hverdagen. Vi har til formål at sikre, at der sker professionsudvikling og kvalitetssikring i forhold til arbejdet med klienterne/borgerne.

Formålet med vores konsultative service er at udvikle nye dialoger, der åbner op for alternative og nye handlemåder, som støtter en fremadrettet indsats. Vi støtter professionelle til at finde, vælge og fastholde mere effektive, kompetente, fokuserede, respektfulde, kreative og sammenhængende måder at komme videre med deres professionelle virke med ny energi, viden, klarhed, håb og visioner

 • Strukturerede supervisionsforløb med brug af læringsplan, evaluering og opfølgning af læring og kontrakter for læring
 • Case konsultation: Individuel eller i grupper
 • Supervisionskurser designede til at passe til dine særlige formål, behov og ønsker for at sikre optimal faglig læring i dit team eller i din organisation
 • Individuelt designede supervisions uddannelsesprogrammer inspireret af systemiske og postmoderne metoder for professionelle fra alle servicesektorer i den private og offentlige sektor som arbejder med mennesker med særlige psyko-sociale behov.
 • Team træning med det formål at styrke jeres eksisterende supervisions færdigheder
 • Workshops and temadage bredt under temaet supervision og klinisk psykologi: De forskellige supervisionsmetoder gennem tiden, supervisionens historie og de varierede måder hvorpå supervision kan udføres i praksis. Workshops og temadage kan være åbne eller designes til en særlig lukket gruppe af professionelle.

 

Vores ydelser har til formål at udvikle, støtte og motivere dine/jeres individuelle og forskellige kompetencer, så du/I føler dig/jer bedre rustet til at møde og håndtere de forskellige udfordringer og forandringskrav, som du/I møder i dit arbejdsliv. Sammen udforsker vi, justerer og finder frem til de mest effektive, anvendelige og fremadrettede måder, hvorpå du/I kan håndtere kompleksitet og udfordringer i de situationer og systemer, som du/I arbejder i

For at sikre en høj faglig standard og kvalitet i vores supervisionsydelser lader vi os inspirere af den nyeste forskning og viden indenfor områderne supervision, konsultation, hvad der sikrer professionsudvikling, opfølgnings- og evalueringsmetoder og teknikker samt

 

 • Systemiske teorier og metoder
 • Evaluerings- og outcomefokuserede metoder
 • Positiv ressourcefokuseret psykologi
 • Sprog, proces og kommunikationspsykologi
 • Pædagogisk (lærings) psykologi
 • Udviklings- og tilknytningspsykologi
 • Børne og familiepsykologi
 • Social og kulturpsykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Neuropsykologiske teorier og metoder (bl.a. autisme, ADHD og indlæringsvanskeligheder)