Virksomhedsprofil

Vi tilbyder personlig service, hvor vi designer og udvikler alle vores ydelser i tæt samspil med vores klienter/kunder

 

Vi tilbyder supervision, professionsudvikling, konsultation, træning, undervisning, støtte til metodeudvikling, implementering af nye arbejdsformer, strukturering af komplekse faglige udviklingsprocesser samt projektudvikling- og evaluering til managers og professionelle teams, der har borgerrettede opgaver indenfor

 • Regioner og kommuner
 • Private og offentlige specialbehandlingsinstitutioner
 • Socialforvaltninger
 • Psykiatrien for voksne, børn og unge
 • Dag – og døgninstitutioner for børn og unge
 • Særlige tilbud og institutioner for socialt og kulturelt udsatte (f.eks. psykisk syge, hjemløse, flygtninge, misbrugere m.fl.)
 • Rehabiliterings- og revalideringsinstitutioner
 • Puljestøttede projekter

Vi har eksisteret siden 1992 og modtager henvisninger og opgaver over hele Europa og Nordafrika. Vi designer alle vores tjenester og ydelser så de præcist opfylder de specifikke behov og ønsker hos vores klienter og kunder. Vi lægger vægt på et yderst tæt samarbejde med ledere og medarbejderteams, hvor vi i fællesskab designer vores ydelser så de præcis passer til deres individuelle vilkår.

Vi tilbyder vores ydelser …

 • til ledere og beslutningstagere for professionelle teams
 •  til teams af fagfolk fra en lang række professionsområder som har det til fælles, at de yder service til borgerne
 • til individuelle professionelle praktikere

uanset kulturel, etnisk, religiøs og social baggrund og vilkår

Vi støtter professionelle i at designe de mest optimale, effektive, ressourcefulde, fokuserede, respektfulde, refleksive, kreative, samarbejdende og sammenhængende måder at praktisere deres fag og ydelser til borgerne på og sikre, at de professionelle hele tiden møder borgeropgaverne med energi, fokus, kreativitet, håb og visioner.

Vores ydelser tager alle sigte på at understøtte og udvikle professionelle kompetencer og give vores kolleger mulighed for at klare de forskellige udfordringer og udviklinger, de står over for i arbejdet. Vi samarbejder med vores klienter og kunder om at finde måder at opmuntre hinanden til at håndtere kompleksitet, der typisk opstår for dem i deres virke med borgerservice, at forstærke hensigtsmæssige handlemønstre og tilgange, der viser sig at give de bedste effekter for afhjælpning af borgerens vilkår, tarv og trivsel.

Vi tager udgangspunkt i og værdsætter de eksisterende ressourcer, som mennesker altid har for at kunne opnå deres mål, forandre sig hensigtsmæssigt samt arbejder i respekt for de sammenhænge og kontekster, der former vilkåret for organisationers og professionelles positioneringer, virke, kommunikation og mønstre. Vi sørger altid for at involvere de henvisende systemer som ressource og samtlige de fagfolk, private og omgivende netværk, der måtte være omkring enhver defineret klient og omkring professionelle teams. Vi arbejder ud fra en nysgerrig, neutral position samtidig med, at vi altid erkender og aktivt bruger som ressource, at vi med vores aktive interventioner bliver en del af det større, sammenhængende forandringssystem.

Har I fået lyst til eller nysgerrighed på at forhøre jer om, hvordan I evt. kan bruge os som led i jeres virke kan I bedst kontakte os via vores mail-system: contact@schillingcts.com