Vores værdier

Vores arbejde er værdimæssigt forankret i og inspireret af praktiske metoder og epistemologiske ideer hos bl.a. Gregory Bateson, Humberto Maturana, Ludwig Wittgenstein, John Dewey, Mikhail Bakhtin, Milanoskolen, Michael White, Tom Anderson & Scott Miller.  Desuden inspireres vi hele tiden fra forskning og ny akademisk viden indenfor områderne pædagogisk psykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi, neuropsykologi og klinisk psykologi.

Vi arbejder ud fra en grundlæggende systemisk position, hvor vi betragter organisationer og mennesker i kontekst, i fastholdende og forandrende mønstre af kommunikation, historier, følelser, tænkning og handlemåder.

Vi mener, at mennesker lever i og sam-skaber relationer i komplekse menneskelige, kulturelle og biologiske systemer af tro, mening, følelser og handling.  Vi vedligeholder og forandrer os selv i psykologiske, sociale og kulturelle relationer, omgivelser og historier om, hvem vi er og kan blive til og som dermed er identitetsskabende for os.

Vi mener, at mennesker vedligeholder og forandrer sig bedst i omgivelser og sammenhænge, hvor der er mulighed for at etablere effektive, afklarede, fokuserede, dialogiske, refleksive, dynamiske og kreative sammenhængende måder at komme videre i deres liv og deres arbejde med ny energi, viden, klarhed, håb og visioner.

Det er vores udgangspunkt, at alle mennesker og systemer har ressourcer og kompetencer. Nogle gange kører vi som mennesker, forældre, unge, børn eller professionelle fast og kan ikke finde en vej at komme videre med vort liv og/eller arbejde på. Vi mister overblikket og visionen. Vi har behov for nogen, som kreativt kan inspirere, formidle, vejlede og støtte os, så vi genfinder mening og fokus i vore tanker, overbevisninger og handlinger.

Vi har behov for nogen, som kan og vil engagere sig i os, som nænsomt, kvalificeret og vedholdende kan overraske og forstyrre os, som kan inspirere os med nye positioner, kreative ideer og evt. konkrete helhedsorienterede og fremadrettede handleplaner, så vi genfinder vor egen lyst, motivation og nysgerrighed til at træffe anvendelige og nødvendige beslutninger for og komme videre med vores daglige liv og/eller arbejde.

Vi mener, at symptomer og kriser ofte lever som et signal og som en invitation til os om, at der er noget vigtigt i vores liv med os selv, med vores familie, omgangskreds, kolleger eller i vores organisation, som vi bør give opmærksomhed og evt. træffe beslutninger om at forandre.

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker og systemer indeholder kompetencer og ressourcer, og at forandringsprocesser tager konkret afsæt i disse.

Vi mener at dialog er en effektiv metode til at skabe og fastholde klarhed, at dialog kan gen-skabe passion, nysgerrighed og motivation i forhold til vores eget liv, i vores familie og/eller i vores arbejde og organisation. Vi mener, at dialog kan fremme evnen til at træffe beslutninger om, hvordan vi kan handle konstruktivt og fremdadrettet.

Til dette formål anvender vi systemiske kommunikations metoder.

Vores ydelser har til formål at udvikle, støtte og motivere menneskers individuelle og forskellige personlige og professionelle positioneringer og kompetencer, så mennesker føler sig bedre rustet til at møde og håndtere de forskellige udfordringer og forandringskrav, som de møder i sit liv og arbejde.

Sammen udforsker vi, justerer og finder frem til de mest effektive, anvendelige og fremadrettede måder, hvorpå mennesker kan håndtere kompleksitet og udfordringer i de situationer og systemer, som de lever og arbejder i.